Honorarliste

Honorar listen er gældende fra 1. januar 2020 for tilbudsberegning ved HCH BeregnerService Aps

Honorarlister er vejledende og vil ved særligt vanskelige eller lette opgaver blive tillagt eller fratrukket en % sats, der står i rimelig forhold til sagen karakter.

Kopiering af udbudsmateriale, forhandling og afklaring af projekt med bygherre/projekterende, opmåling og besigtigelse på byggepladsen, indhentning og påføring af materialepriser i kalkulationen, indhentning og påføring af priser fra underentreprenører i kalkulationen, specifikation i henhold til tilbudslister, faktureres på basis af medgået tid og med den timesats, der til enhver tid er gældende for HCH BeregnerService Aps.

Kørsel betales efter de af staten fastsatte regler og takster.

Når tilbudsudregningen sælges til flere kunder, hvilket HCH BeregnerService forbeholder sig ret til, reduceres honoraret med følgende procenter:
Ved 2 rekvirenter fratrækkes honoraret 30 %
Ved 3 rekvirenter fratrækkes honoraret 35 %
Ved 4 rekvirenter fratrækkes honoraret 40 %
Ved 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 45 %
Ved mere end 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 50 %

Skulle en kunde ønske at købe sagen alene og HCH Beregnerservice Aps. derved ikke har mulighed for at sælge sagen til andre kunder, tillægges honoraret 50%

HCH BeregnerService Aps. har tegnet produkt- og ansvarsforsikring. Derfor opkræver vi for alle opgaver et forsikringsgebyr på 2,50 % af den samlede fakturasum.  Dette betyder ikke at alle opgaver pr. automatik er forsikrings dækket.  Læs mere om dette i vores Salgs- og Leveringsbetingelser, punkt 3.

Timepris pr. 1. januar 2020 Kr. 500,00 excl. Moms

Ret til ændringer forbeholdes.

Honorar beregnes som en procentsats af entreprisens/opgavens beregnede netto svendeløn efter » følgende tabel «

Aktuelle udbud

Ny daginstitution Årslev

Bøgehøjvej 12a, 5792 Årslev.- Tømrer & Snedkerarbejde.- Licitation: 12/10 – 2021

Om- og tilbygning Ebeltoft Skole

Østeralle 19, 8400 Ebeltoft.- Tømrer & Snedkerarbejde.- Licitation: 06/10 – 2021

DSB, Ny vaskehal Næstved Station

Næstved Station, 4700 Næstved.- Tømrer & Snedkerarbejde.- Licitation: 01/10 – 2021

Forespørg om kalkulation

0 + 1 = ?